Altum Invest

Free service and accessible to everyone

Create a page
Om investeringsbolag

Altum Invest information om investeringsbolag

Ett investeringsbolag är ett företag som utfärdar värdepapper och främst bedriver verksamhet med att investera i värdepapper. Ett investeringsbolag investerar de pengar man får från investerare på kollektiv basis, och varje aktier investerare i vinster och förluster i proportion till investerarnas intresse för investmentbolaget. Utförandet av investmentbolaget kommer att baseras på (men det kommer inte vara identisk med) utförandet av värdepapper och andra tillgångar som investmentbolaget äger.

Ett investeringsbolag så som Altum Invest kan även investerar i nystartade företag och ge råd om uppföljande investeringar i företaget när det växer. Investmentbolaget kan både vara privat och offentligt ägda och hanterar och sälja fonder på marknaden för allmänheten. De erbjuder vanligtvis placering i en rad olika fonder och investeringstjänster, som omfattar portföljförvaltning, bokföring, juridik, redovisning och skatterådgivning.

 

Många investeringsbolag erbjuder även att hjälpa småföretag att dra nytta av den kunskap och erfarenhet och råd som de kan få från de väletablerade och ledande affärsmän från investeringsbolaget. Dessa mentorer ger även vägledning och andra former av stöd. Noggrant utvalda mentorer tilldelas småföretag. Ett nystartat företag som har utvecklat en produkt eller en teknik kan vara i behov av investeringar för att kunna utveckla vidare sin produkten eller tjänsten. Snabbväxande företag söker även investeringar för att kunna komma in på nya marknader och expandera sin verksamhet.

Altum Invest startade redan 1975 och var på den tiden helt inriktade på tillverkning och utveckling av industriell elektronik. Men mellan 2007 och 2008 gick de över att bli ett investmentbolaget för att kunna hjälpa andra företag att utvecklas. Till stor del jobbar investmentbolaget Altum Invest i samarbete med den privata sektorn.